หน้าแรก เกี่ยวกับเรา Our Service Reference Project Gallery ติดต่อเรา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

Community Mall Management

True : Community Mall Management
งานบริหารจัดการทั่วไปของศูนย์การค้า หรือ Shop
1. ดูแลพื้นที่ สภาพแวดล้อมโดยรวม และตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน
2. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านความปลอดภัย,ความสะอาดและงานกำจัดแมลงภายในพื้นที่
3. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทรัพย์สิน การเบิกจ้างอุปกรณ์/วัสดุสิ้นเปลื้อง ปริมาณการใช้และค่าใช้จ่ายต่างๆ
4. ดูแลและประสานงานการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    เช่น การจัดส่งเอกสาร, การจัดการห้องประชุม, การจัดการพื้นที่จอดรถ, การประสานงานฝ่ายอาคาร
รายละเอียดในงานบริหารจัดการธุรกรรมบริการ
1. งานจัดการด้านอาคาร/สถานที่/งานรักษาความปลอดภัย/งานรักษาความสะอาด (Building Operation and Service)
2. งานจัดการด้านบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร (O&M Management)
3. งานจัดการด้านการเงิน (Financial Management)
4. งานจัดการด้านการใช้ประโยชน์จากอาคาร/สถานที่ (Facility Use Management)
5. งานจัดการด้านงานตกแต่ง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคาร (Project Management)
6. งานจัดการด้านพลังงาน (Energy Management)
7. งานจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
8. งานจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Health & Safety Management)
หมวดงานด้านงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
จัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ระบบและอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ
 ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซมในเบื้องต้น กรณีมีการชำรุดเสียหาย
 ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่
1. งานดูแลควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบประกอบอาคาร (Operation )
2. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบประกอบอาคารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
    (Preventive Maintenance)
3. งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่ามีแนวโน้มจะชำรุด เพื่อลดหรือขจัดเหตุขัดข้อง
    ที่อาจเกิดขึ้น (Corrective Maintenance)
4. งานบริการซ่อมแซมทั่วไปตามการร้องขอ (Service Request)
5. งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน,ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่าย
    งานวิศวกรรมอาคารต่างๆ
6. งานจัดทำมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์วางแผนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. งานจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณการซ่อมบำรุง รวมถึงแผนการลงทุนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
    อุปกรณ์เครื่องจักรและงานระบบประกอบอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
True Property Service   :  Property Management   Infinity  !.
True Property Service Co.,Ltd Follow us on :
Address : 88/121 โครงการไซมิส บลอสซั่ม ซอย 9 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
Mobile: 02-9449947, 096-165-1678, 086-468-6057, 02-000-3949 , Fax: 02-5194899
E-mail : info@true-property.com , suriyawut.p@true-property.com
 
  
view