Home    About me   True Property    Our Service     Reference Project    Gallery    Contact me 

ดำเนินธุรกิจบริการ ด้านการออกแบบ, รับเหมาติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงแรงต่ำ

ดำเนินธุรกิจบริการ ด้านการออกแบบ, รับเหมาติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงแรงต่ำ

True Property Service Co.,Ltd. และ บริษัทในเครือ 

Power E Corporation Co.,Ltd.

ดำเนินธุรกิจบริการ ด้านการออกแบบ, รับเหมาติดตั้ง, ควบคุมงานติดตั้ง, ให้คำปรึกษา งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทีมงานของบริษัทฯ มีความชำนาญพิเศษในด้านงานไฟฟ้าภายนอกอาคารระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (230-240 โวลท์) และระบบแรงสูงขนาดกลาง (22,000-33,000 โวลท์) ทั้งรูปแบบใต้ดินหรือในอากาศ ยื่นขยายเขตระบบไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง  บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบแรงต่ำ MDB ,RMU , LV  อาคารและโรงงาน  บริการที่ปรึกษางานด้าน Renewable Energy Service   EPC : Solar Rooftop , solar farm , wind farm , Solar งานหน่วยงานราชการและสหกรณ์ , Solar Rooftop เสรี , และ งานล้างแผงโซล่าเซล สนใจ ติดต่อ 02:9449947  Fax 02-5194899 . E-mail : power.e@gmail.com , info@true-property.com , condo_dd@hotmail.com             

Welcome to Businees Group  :  www.power-e.co.th  ในเครือ  :   www.wind-solarcell.com  www.true-property.com 

NEW ! ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาขุดเจาะวางท่อใต้ดินใน

แนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling: HDD) ในระะบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร PEA,MEA

การขุดเจาะวางท่อใต้ดินในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน (HDD) นั้น เป็นวิธีการหนึ่งในการวางท่อใต้ดิน โดยทวั่ ไปแล้ว

วิธีการวางท่อแบบ HDD จะถูกนำมาใช้ เมือไม่สามารถทำการวางท่อโดยวิธีการเปิดหน้าดิน (Open-cut) ได้ เนืองจากมี

ข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น เส้นทางการวางท่อผ่านสิ่งกีดขวาง บริเวณชุมชนที่อยู่อาศัย แม่นำ หรือ ถนนหนทาง ซึ่ง หากจะใช้

วิธีการวางท่อแบบ Open-cut ก็จะก่อให้เกิดความยากลำบากและจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัย หรือผู้สัญจรไปมาบนเส้นทางที่

จะมีการวางท่อ ในขณะที่การวางท่อผ่าน คูคลอง หรือ แม่นำ นัน จะไม่สามารถใช้วิธีการแบบ Open-cut ได้ รับเจาะHDD ทั่วประเทศโดยทีมงานมืออาชีพ

Mobile:02-9449947,02-086-1163 ,096-165-1678, 086-468-6057, 02-000-3949 , Fax: 02-5194899

ตัวแทนจำหน่ายบริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด อย่างเป็นทางการ 

ตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ บริษัทซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ขอบพระคุณ CEO คุณวิรัช พงษ์พิทักษ์ ท่านที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากและ

เราพร้อมจะนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพในสายงานระบบจำหน่ายกองบริการ กฟภ กฟน และภาคเอกชน และสายงานพลังงานทดแทน และขอบคุณ คุณชัยพันธ์.

นะครับในการประสานงานในกลุ่มธุรกิจ. www.true -property.com   www.power-e.co.th . Tel. 02-9449947.

Our Service  :    

vendr List of :        

บริษัทและทีมงานรับ ออกแบบ สำรวจ ติดตั้งและเป็นตัวแทนจำหน่าย โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) และ โซล่าฟาร์ม (Solar farm)  Solar Rooftop PPA  สิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุดคือ ผลตอบแทนในการลงทุน ต้องคุ้มค่ามากที่สุด สำหรับลูกค้า เพราะฉะนั้น เรื่องราคาและคุณภาพจึงเป็นปัจจัยหลักของสินค้า ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้า จึงนำเสนอราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป คุณสามารถไว้วางใจในคุณภาพเพราะ สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกัน อายุการใช้งานยาวนานตั้งแต่ 1ปี จนถึง 25 ปี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรา 

งานบริการสำหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์   Solar Farm และ Solar  โซล่าร์ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร และ โซล่าร์ เสรี

1.      ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)

2.     ยื่นจดทะเบียนเอกสารที่ต้องขออนุมัติต่างๆ

3.     สำรวจสถานที่ก่อสร้าง จดทำแผนผังโรงไฟฟ้า

4.     ออกแบบเบื้องต้น  ออกแบบรายละเอียด

5.     ก่อสร้าง ติดตั้งระบบจนสามารถผลิตไฟฟ้าได้

6.    OM & PM  &  Cleaning PV System .

7.  จัดหาบุคลากร ช่างเทคนิค ประจำโครงการ Solar Farm 

*** บริการบินสำรวจพื้นที่ หลังคา โครงการ solar เสรี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทดลองบินสำรวจจุดติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์

โรงงาน อาคารที่พัก โซล่าฟาร์ม สนามกอล์ฟ โรงแรม ศูนย์การค้า  ระบบจำหน่ายสายส่ง หม้อแปลง ด้วย กล้องอากาศยานโดรน ***

Pls Contact :  Sale .

Engineering Service Division.

Office BKK : 02-9449947. Fax : 02-5194899.

E-mail: powere.corporation@gmail.com , info@true-property.com

www.true-property.com  ,www.power-e.co.th , www.wind-solarcell.com . 

          

                                True Property Service Co.,Ltd Follow us on :

Address : 88/121 โครงการไซมิส บลอสซั่ม ซอย 9

ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

Mobile: 02-038-3168 ,063-789-6642 , 081-966-9144

E-mail : Phupai.park@gmail.com 
  
view