Cart รายการสินค้า (0)

การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2016-17 และ เตรียมพร้อมนโยบายTrue Property 4.0 ของกลุ่ม ฝ่ายบริหารสำนักงานใหญ่ และ กลุ่ม ผู้บริหาร คณะ ผู้จัดการอาคาร ผู้จัดการหมู่บ้าน ผู้จัดการหน่วยงาน

การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2016-17 และ เตรียมพร้อมนโยบายTrue Property 4.0 ของกลุ่ม ฝ่ายบริหารสำนักงานใหญ่ และ กลุ่ม ผู้บริหาร คณะ  ผู้จัดการอาคาร ผู้จัดการหมู่บ้าน ผู้จัดการหน่วยงาน

การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2016-2017 และ เตรียมพร้อมนโยบายTrue Property 4.0 ของกลุ่ม ฝ่ายบริหารสำนักงานใหญ่ และ กลุ่ม ผู้บริหาร คณะ

ผู้จัดการอาคาร ผู้จัดการหมู่บ้าน ผู้จัดการหน่วยงาน ณ ห้อง วังทอง ชั้น2 โรงแรม SC Park วันที่ 9 มกราคม 2017.,20 มกราคม 2017

By . www.true-property.com office bkk 02-9449947. รับบริหารจัดการ อาคารชุด อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร อพาร์ท เม้นท์ โรงงาน โรงแรม จดจัดตั้งนิติฯ ทั่วประเทศ .Tags :

view