Home    About me   True Property    Our Service     Reference Project    Gallery    Contact me 
ทีมงานที่มีประสบการณ์งานบริหารจัดการอาคารสูง โรงแรม หมุ่บ้านจัดสรร  และงานPreventive Maintenance ประจำปีภายในอาคาร โดย ฝ่ายวิศวกรรมประจำหน่วยงานและสำนักงานใหญ่ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ประสบการณืมากกว่า 20 ปี.

 

          

                                True Property Service Co.,Ltd Follow us on :

Address : 88/121 โครงการไซมิส บลอสซั่ม ซอย 9

ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

Mobile: 02-038-3168 ,063-789-6642 , 081-966-9144

E-mail : Phupai.park@gmail.com 
  
view