Cart รายการสินค้า (0)
ทีมงานที่มีประสบการณ์งานบริหารจัดการอาคารสูง โรงแรม หมุ่บ้านจัดสรร  และงานPreventive Maintenance ประจำปีภายในอาคาร โดย ฝ่ายวิศวกรรมประจำหน่วยงานและสำนักงานใหญ่ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ประสบการณืมากกว่า 20 ปี.
view