Facility Management

ขอบเขตของการให้บริการบริหารอาคารชุด Facility Management
 
• รับบริหารอาคารปากช่อง-เขาใหญ่ บริหารอาคารชุด บริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องตามมาตรฐานและชำนาญในสายงานระบบ ที่สำคัญต้อง True Facility
• ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้พักอาศัยในบริหารอาคารชุด บริหารทรัพย์สิน ที่ดิน อาคาร รีสอร์ท สำนักงาน พื้นที่ศูนย์การค้า พื้นที่เช่า พื้นที่งานด้านวิศวกรรม ร้านค้า และทรัพย์สินอื่นๆ   ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
• รักษาสภาพอาคารและทรัพย์สินส่วนกลางให้ได้มาตรฐานสูงสุด มีความมั่นคงและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม
• รักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในอาคาร
• อนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการวางแผนและรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
• ส่งเสริมให้มีการอบรมการอพยพหนีไฟและทบทวนให้มีการซ้อมตามระบบแผนงานตามที่กฏหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัย
• บริหารงานบัญชีและการเงินให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001
• บริหารจัดการทำงานของผู้รับเหมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามขั้นตอนตามระบบคุณภาพ


ความสำคัญของการจัดการบริหารอาคารชุด อาคารสถานที่ (Facility Management)
การรับบริหารอาคารปากช่อง-เขาใหญ่ บริหารอาคารชุด บริหารจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management)
ถือเป็นงานบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เข้ามาทดแทนการดูแลอาคารสถานที่แบบเดิม อันได้แก่ งานดูแลรักษาอาคาร
(Building Operation and Maintenance) งานจัดการอาคาร 
(Building Management) ซึ่งการบริหารจัดการอาคารสถานที่มิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคารให้เหมาะกับ
การใช้งานเพียงอย่างเดียว หากแต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การลงทุน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ตามลักษณะงานของการบริหารอาคารชุด รับบริหารอาคารปากช่อง-เขาใหญ่
จัดการสถานที่ซึ่งมีภารกิจตั้งแต่ การวางแผน ควบคุม ประเมินผล รวมทั้งการจัดระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบ
ด้วยภารกิจดังกล่าวที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการอาคารสถานที่ จึงต้องมีบุคลากร
และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาดำเนินการในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมและสอดคล้องต่อนโยบายขององค์กรให้มากที่สุด
ในช่วงที่ผ่านมาเราได้นำเสนอแนวคิดและประสบการณ์ การบริหารจัดการอาคารในคอลัมน์ Today’s Facility Management

หลักการบริหารอาคารชุดของ Facility Management
เปลี่ยนปัญหาให้เป็นความพอใจใช้การบริหารอาคารชุดแบบครบวงจร Total Facility Management
    บริหารอาคารชุด รับบริหารอาคารปากช่อง-เขาใหญ่ แบบครบวงจรด้วย Total Facility Management
    แนวคิดการบริหารทรัพยากรกายภาพสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยแบบรวม
    แนวความคิดในการนำระบบบริหารงบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการอาคารพักอาศัย
    Facility Management ในงานบริหารจัดการอาคารพักอาศัย

ประโยชน์ของการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร
การจัดการข้อมูลอาคารตามหลักวิศวกรรม
    Energy Management และกรณีศึกษา: การจัดการด้านพลังงาน
    Service Quality กับการบริหารจัดการอาคาร
    งานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
    การวางแผนการการบำรุงรักษารูปแบบใหม่โดยพิจารณาจากอายุการใช้งาน
    จัดการสถานการณ์วิกฤตด้วย Crisis Management
    แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการคุณภาพงานบริการอาคาร
    ความปลอดภัยในอาคาร
    จัดการ "ความเสี่ยง" ให้กลายเป็นเรื่องเล็กด้วยการบริหารความเสี่ยง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้