บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ บริษัท ทรูพร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส จำกัด

46 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ บริษัท ทรูพร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ทรูพร็อพเพอร์ตี้เซอร์วิส จำกัด
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอำนวยการ (อาคาร 4)

Powered by MakeWebEasy.com